Website kennisgroepen Belastingdienst gelanceerd

Conform de toezegging van de staatssecretaris van Financiën is vóór 1 april 2023 een website gelanceerd met standpunten van de diverse kennisgroepen van de Belastingdienst.
In de toelichting op de website staat onder meer het volgende:

“Bij de uitvoering van wet- en regelgeving staat de Belastingdienst dagelijks voor keuzes bij de toepassing hiervan op individuele belastingplichtigen. Als daarbij vragen opkomen over hoe een bepaalde wettelijke regel moet worden uitgelegd en toegepast, kan een kennisgroep van de Belastingdienst zich hierover buigen. In deze kennisgroep zitten experts op het terrein waarover de vraag wordt gesteld. De kennisgroep neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in.
Deze standpunten kunnen worden aangemerkt als beleid van de Belastingdienst.”

De standpunten zijn bindend voor de inspecteurs. Doel is een bijdrage te leveren aan de eenheid van beleid en uitvoering van de wet- en regelgeving door de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen. De vragen zijn niet per kennisgroep te raadplegen, maar per middel (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, etc.).
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen zal de ingenomen standpunten blijven publiceren op de pensioensite van de Belastingdienst.

(Inkomstenbelasting - Kennisgroepen (belastingdienst.nl)

(april 2023)