Wet open overheid-verzoek en pensioengerelateerde vragen

Namens de staatssecretaris van Financiën is een uitgebreid document gepubliceerd naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (WOO). In het document staan standpunten over uiteenlopende zaken die voor het grootste deel zijn ingenomen door de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB/LB/PH van de Belastingdienst.

Op het terrein van oudedagsvoorzieningen zijn standpunten terug te vinden over onder meer hoe een Belgische aanslag te lezen als het gaat om artikel 18 van het belastingverdrag tussen België en Nederland inzake periodieke pensioenuitkeringen uit Nederland, de lijfrentedefinitie in belastingverdragen, de uitleg van artikel 18 (pensioenartikel) van het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal, de behandeling van het civil service pension en het overgangsrecht in het belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, lijfrentebankspaarproducten en lijfrentedefinitie in verdragen (inclusief een uitgebreid overzicht per verdrag), de grens van 15.000 euro in het verdrag met Duitsland en de 25.000 eurogrens in het verdrag met België.

(Brief Belastingdienst kantoor Rotterdam namens de staatssecretaris van Financiën, 23 maart 2023, zonder kenmerk).

(mei 2023)