Wet toekomst pensioenen: aanpassing staffelbesluit en partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum

Bernd en Kees Athora

De inkt van ons vorige artikel over het vervolg van de Wet toekomst pensioenen was nog maar nauwelijks droog, of de staatssecretaris komt met een aanvulling op het zogenoemde staffelbesluit. Ook is er een vraag en antwoord gepubliceerd over partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum als dat partnerpensioen is uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag.
In dit artikel staan we (kort) stil bij de achtergrond en de uitwerking in het besluit en het vraag en antwoord.