Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS)

Een groot aantal landen heeft afgesproken om onderling fiscale informatie te gaan uitwisselen. Om uitvoering aan deze afspraak te geven, is in september de Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2016 in werking treedt. De wet regelt welke informatie financiële instellingen bij de Nederlandse Belastingdienst moeten aanleveren voor de belastingheffing door buitenlandse belastingdiensten. De belastingdiensten van de deelnemende landen gaan - naar verwachting - vanaf 1 januari 2017 deze gegevens automatisch onderling uitwisselen.(Bron: Ministerie van Financiën, Wet uitvoering Common Reporting Standard, Kamerstuk 34276)

Noot:

Hoewel deze wet is nog in behandeling in de Tweede Kamer, is het onwaarschijnlijk dat de verplichtingen die voortkomen uit deze wet zullen veranderen. Financiële instellingen krijgen de taak om vast te stellen of zij informatie hebben die mogelijk van belang is voor buitenlandse belastingdiensten. Om die taak uit te voeren, moeten zij klanten om gegevens vragen waarmee zij vast kunnen stellen of de klant in het buitenland belastingplichtig kan zijn. Bijvoorbeeld de fiscale woonplaats, de geboorteplaats of het nummer waaronder de klant in het woonland bij de lokale Belastingdienst bekend is. Als blijkt dat een klant mogelijk in het buitenland belastingplichtig is, wordt informatie over het vermogen of inkomen in Nederland via de Nederlandse Belastingdienst aan het buitenland doorgegeven. Dat de administratieve lasten met deze wetgeving sterk toenemen en dat klanten vaak zullen twijfelen aan het nut en de noodzaak van al die nieuwe regels, behoeft nauwelijks toelichting.