Wet werk en zekerheid aangenomen

Dinsdag 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wet geeft vorm aan de afspraken in onder meer het Regeerakkoord van PvdA en VVD en het Sociaal Akkoord 2013.
Het oorspronkelijke voorstel is op enkele aanpassingen na ongewijzigd gebleven.
Er komt een overgangsregeling voor transitievergoedingen voor kleine werkgevers en een wettelijke plicht tot scholing van werknemers.
Kleine werkgevers mogen voor de berekening van de vergoeding de maanden vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Zij moeten dan minder dan 25 medewerkers hebben en in een slechte financiële situatie verkeren. Daarnaast worden werkgevers wettelijk verplicht om te zorgen voor scholing van werknemers.