Wetsvoorstel aanpassing Wet bedrag ineens ingediend

Kees van Oostwaard Athora

Het heeft lang geduurd maar vlak vóór het zomerreces heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot aanpassing van de Wet bedrag ineens. Het wetsvoorstel is inhoudelijk grotendeels gelijk aan hetgeen toenmalig staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in oktober 2021 in zijn brief aan de Tweede Kamer schreef.
In dit artikel een terugblik aangevuld met wijzigingen en praktische aspecten.