Wetsvoorstel APF aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 18 juni 2015 ingestemd met het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. Hierdoor wordt een nieuwe speler in de tweede pijler pensioenmarkt geïntroduceerd: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit type pensioenfonds mag één of meerdere pensioenregelingen uitvoeren voor één of meerdere werkgever(s). Daarbij is de collectiviteitkring vrij en niet beperkt tot een bepaald domein van werkgevers en werknemers. Een APF moet per collectiviteitkring gescheiden vermogens aanhouden. Een APF wordt dus niet als één financieel geheel ingericht maar per collectiviteitkring. Opvallend is het aangenomen amendement van de leden Lodders (VVD) en Vermeij (PvdA) bij dit wetsvoorstel. De wezenlijke kenmerken van een pensioenfonds zijn collectiviteit en solidariteit en daar past het afscheiden van de verschillende vermogens binnen hetzelfde pensioenfonds niet. Maar het aangenomen amendement maakt gescheiden vermogens mogelijk bij een fusie van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.Staat hiermee de verplichtstelling van een pensioenfonds op losse schroeven? Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat het van belang is om zorgvuldig te kijken naar de alle (juridische) consequenties van het aangenomen amendement en met name op het vlak van de houdbaarheid van de verplichtstelling. Daarom wordt een oordeel van de Raad van State gevraagd over het amendement.(Bron: Kamerstukken 34 117)

Noot:

In Financieel Actief is al eerder aandacht besteed aan het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds in een artikel van Rachel van den Braak en Aloys Bart. Dat artikel is hier te lezen.