Wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen door Tweede Kamer

Op 21 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. Hierdoor worden kleine pensioenen (minder dan € 468 per jaar) niet langer afgekocht. Kleine pensioenen gaan automatisch over naar de volgende pensioenuitvoerder. Zeer kleine pensioenen - minder dan € 2 - mogen vervallen.
De Kamer heeft ook twee amendementen aangenomen. Zo wordt geregeld dat een pensioenuitvoerder alsnog het pensioen mag afkopen als deze minimaal vijf pogingen tot automatische waardeoverdracht heeft ondernomen in een periode van minimaal vijf jaar.
Het andere amendement regelt een knip tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen per 1 januari 2018 (in plaats van per 1 januari 2017).
Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 april 2018 in werking treedt. Het automatisch overdragen van nieuwe kleine pensioenen moet ingaan vanaf 1 januari 2019. Voor bestaande kleine pensioenen is dat 1 januari 2020.
Vanaf 1 januari 2019 vervallen de kleine pensioenen van lager dan € 2.
(Wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen, Kamerstukken 34 765)

(december 2017)