Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen door Eerste Kamer en in werking getreden

Op 1 december heeft de Eerste Kamer met grote meerderheid het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen.
Als gevolg van dit wetsvoorstel wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3-gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Een jaar levenswinst betekent vanaf dat moment 8 maanden langer doorwerken en 4 maanden langer AOW-pensioen genieten. Deze aanpassing is een uitvloeisel van het Pensioenakkoord.
De wet is op 9 december in het Staatsblad geplaatst en op 10 december 2020 in werking getreden.
(Wet verandering koppeling AOW-leeftijd, Stb. 2020 nr. 503, 9 december 2020)

Noot:
Zie ook het Korte bericht eerder in Financieel Actief.

(januari 2021)