Wetsvoorstellen voor doorbeleggen na pensioendatum in de maak

Al in december 2014 heeft staatssecretaris Klijnsma aangekondigd met  nieuwe wetgeving te komen voor premieovereenkomsten. Bij een dergelijke overeenkomst is op de pensioendatum een kapitaal opgebouwd, waarvoor pensioenuitkeringen moeten worden aangekocht. De hoogte van de aan te kopen pensioenen is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de marktrente.Begin juli 2015 heeft de staatssecretaris een voorontwerp van het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ter consultatie op internet gezet. Het is de bedoeling dat de deelnemers straks op de pensioendatum kunnen kiezen tussen:

  • levenslange, gegarandeerde (en gezien de marktrente dus relatief lage) uitkeringen; en
  • variabele (en naar verwachting hogere, maar wel risicodragende) uitkeringen.

In het voorstel van Klijnsma geldt de mogelijkheid om positieve of negatieve beleggingsresultaten of ontwikkelingen bij de levensverwachting mee te laten tellen bij de hoogte van de pensioenuitkeringen gedurende maximaal vijf jaar na de pensioendatum. Onder voorwaarden is het toegestaan om niet uit te gaan van het individuele beleggingsresultaat, maar van een collectief resultaat. Het gaat dan om de deelnemers binnen een zogenoemde ‘toedelingskring’.Het Tweede Kamerlid Lodders heeft een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin wordt voorgesteld dat het pensioen in (de tegenwaarde van) beleggingseenheden wordt uitgekeerd om variabele pensioenuitkeringen mogelijk te maken. Er geldt dan geen maximale duur waarbinnen dit mogelijk is. Als je kiest voor variabele pensioenuitkeringen, kun je ook na de pensioendatum profiteren van hogere verwachte beleggingsopbrengsten. Als het beleggingsresultaat echter tegenvalt (of de levensverwachting stijgt!), dan staat daar een verlaging van de pensioenuitkeringen tegenover.(Bronnen: Concept wetsvoorstel variabele pensioenuitkering en 34 255, Concept wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)

Noot:

In Nederland bouwen ongeveer een miljoen werknemers pensioen op in een premie- of kapitaalovereenkomst. Het is de verwachting dat het door de nieuwe wetsvoorstellen aantrekkelijker wordt om via dergelijke regelingen pensioen op te bouwen. De hoogte van de op de pensioendatum uit te keren pensioenen is immers niet meer grotendeels afhankelijk van een momentopname (de marktrente op dat moment). In de consultatie heeft de staatssecretaris specifiek gevraagd om met voorstellen te komen om de mate te beperken, waarin pensioenuitkeringen aan de hand van het beleggingsresultaat variëren. Inmiddels is de consultatieperiode verstreken. Veel van de reacties op het wetsvoorstel zijn openbaar. De volgende stap is dat de staatssecretaris het wetsvoorstel met de ontvangen reacties daarop aan de Afdeling advisering van de Raad van State stuurt. Nadat de Raad haar advies heeft gegeven, zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden ingediend. Uiteraard is dat wel openbaar. Het wetsvoorstel van kamerlid Lodders ligt al voor advies bij de Raad van State.Omdat dit traject enige tijd in beslag zal nemen, is op 2 juli 2015 de ‘tijdelijke regeling pensioenknip’ nieuw leven ingeblazen. Wij hebben hieraan aandacht besteed in de vorige Financieel Actief Nieuwsbrief in het bericht ‘Pensioenknip is weer mogelijk’.