Wezen krijgen meer tijd voor betaling erfbelasting huis

Op 14 april 2021 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de Kamervragen van de leden Lodders en Koerhuis van 20 oktober 2020 over erfbelasting beantwoord.
Kern van de Kamervragen was of er een oplossing kan worden geboden voor de situatie waarbij een minderjarig kind beide ouders heeft verloren en het de bedoeling is om het kind niet te dwingen het huis te (laten) verkopen. De staatssecretaris stelt vast dat een minderjarig kind niet eenvoudig een hypothecaire financiering kan regelen om de verschuldigde erfbelasting te voldoen.
De staatssecretaris is niet bereid om in dergelijke gevallen de heffing van erfbelasting achterwege te laten. Wel is hij bereid om langdurig uitstel van betaling te verlenen zonder dat invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Hiertoe bereidt de staatssecretaris een wijziging van wet- en regelgeving voor. Vooruitlopend daarop wil Vijlbrief een beleidsbesluit uitbrengen met een oplossing voor dergelijke situaties.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 14 april 2021, kenmerk 2021-0000066595 en vragen en antwoord kenmerk 2020Z19318)

(mei 2021)