De plannen voor box 3: zit de oplossing erbij?

Kees van Oostwaard Athora

Enigszins in de luwte van Prinsjesdag 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 20 september een brief met bijbehorend rapport over box 3 naar de Tweede Kamer gezonden. Hij komt daarmee zijn toezegging na die hij ongeveer een jaar geleden deed. De omvang van (de brief en) het rapport laat zien dat de staatssecretaris de wens van de Kamer van een rechtvaardiger heffing in box 3 serieus neemt. In dit artikel behandel ik de belangrijkste punten uit de brief en het rapport en voorzie ik die van kanttekeningen.