Evaluatie eigenwoningregeling: hoe nu verder?

Kees Vivat

In december 2019 heeft toenmalig staatssecretaris Snel van Financiën twee evaluaties van de eigenwoningregeling aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluaties gingen vergezeld van een kabinetsreactie.  De evaluaties en de kabinetsreactie geven genoeg stof tot nadenken.