Genieten van het juiste fiscale genietingstijdstip

Hans Vivat

Waarom is het genietingstijdstip van belang?
Met enige regelmaat ontvang ik vragen of zie ik rechterlijke uitspraken over het fiscale genietingstijdstip van een uitkering of een uitkeringenreeks uit een levensverzekeringsovereenkomst. Niet alleen is het voor de verzekeraar van belang om te weten welk tijdstip fiscaal wordt aangemerkt als genietingstijdstip. De verzekeraar is immers vaak verantwoordelijk voor een tijdige belastingheffing en -afdracht. Als de inhoudingsplichtige (de verzekeraar) op een later tijdstip loonheffing inhoudt terwijl het fiscale genietingstijdstip eerder zou moeten worden vastgesteld, dan kan sprake zijn van een onjuiste aangifte. De eerdere aangifte zal dan moeten worden gecorrigeerd. Het kan ook zijn dat er helemaal nog geen loonheffing is ingehouden en dat de Belastingdienst stelt dat het genietingstijdstip reeds is verstreken. In dat geval kan de Belastingdienst de verzekeraar een correctieverplichting opleggen of een naheffingsaanslag (met heffingsrente en boetes).
Maar ook de begunstigde(n) van de uitkering zullen willen weten op welk moment belasting wordt geheven. En niet in de laatste plaats zal de adviseur willen weten wat het genietingstijdstip is en in het kader van taxplanning voor zijn klant willen weten of dit genietingstijdstip kan worden verplaatst of niet.