Lijfrente en scheiding

Fiscale Zaken VIVAT

Vraag: Een klant is gescheiden en heeft een lijfrente. Het is de bedoeling dat ieder 50% van het kapitaal beschikbaar krijgt bij expiratie bij leven en bij overlijden is het de bedoeling om het deel van de overleden ex-partner toe te laten komen aan de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren. Nu is aan de verzekeraar het volgende gevraagd. De man (klant) is verzekeringnemer en verzekerde. De man en zijn ex-vrouw moeten ieder voor 50% onherroepelijk begunstigde worden en zij aanvaarden dan die begunstiging. De kinderen zijn in geval van vooroverlijden van de man direct begunstigde voor het deel dat aan hem toekomt. Ingeval van vooroverlijden van de ex-vrouw zijn zij op de einddatum begunstigde voor het deel dat aan haar zou toekomen.  De verzekeraar zegt dat dit niet is toegestaan. Klopt hetgeen de verzekeraar zegt?