Nieuwsbrief renseignering levensverzekeringen 31 maart 2020

Twee aanvullingen op de Handleiding Gegevensaanlevering Verzekeringsproducten Delen 1 algemeen en 2 berichtspecificatie versie 2020, waaronder Renseignering van periodieke uitkeringen die vallen onder de werking van hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel Q, tweede lid, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Invoeringswet Wet IB 2001) zoals die op 31-12-2020 geldt (hierna saldolijfrenten). De te renseignering posities zullen met meldingtype/renseignementcode LSBV aangeleverd moeten worden.

Tags thema