Opname pensioenbedrag ineens (onderdeel principeakkoord pensioen)

Kees Vivat

Na de snelle aanpassingen rondom de AOW-ingangsdatum is minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de slag gegaan met het creëren van de mogelijkheid een pensioenbedrag ineens op te nemen, een ander punt uit het Principeakkoord pensioen. De eerste aanzet is gegeven met een zogenoemde Hoofdlijnenbrief van de minister. Blijkbaar is het op dit punt niet nodig om te wachten op de stuurgroep die zal bestaan uit vertegenwoordigers van de sociale partners en het kabinet.