Tijdelijke oudedagslijfrente en overgangsrecht

Vraag:

Per 1 januari 2014 wijzigen de vroegste en de uiterste ingangsdatum voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Wat kan een klant nu het beste doen?

Antwoord:

Momenteel is het vroegste moment waarop een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan het jaar waarin de klant de 65-jarige leeftijd bereikt. En de tijdelijke oudedagslijfrente mag niet later ingaan dan het jaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt.

Vanaf 1 januari 2014 mag deze lijfrentevorm niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, en niet later dan in het jaar waarin de AOW-leeftijd plus vijf jaar wordt bereikt. Doordat de AOW-leeftijd nu nog met kleine stapjes omhoog gaat, zal er in de eerste jaren nog weinig onderscheid zijn tussen de oude en de nieuwe regels.

Voor op 31 december 2013 bestaande lijfrentekapitalen geldt overgangsrecht. Voor dat kapitaal kan namelijk nog een tijdelijke oudedagslijfrente starten in het jaar waarin de klant de 65-jarige leeftijd bereikt. Wordt in hetzelfde lijfrenteproduct (een specifieke lijfrenterekening of –verzekering) nog ingelegd vanaf 1 januari 2014, dan kan het tegoed opgebouwd vanaf die datum niet worden aangewend voor een tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat het jaar waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. En dat geldt ook voor het rendement dat ziet op kapitaal opgebouwd tot en met 31 december 2013. Daarvoor geldt als vroegste ingangsmoment het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Wenst de klant dat ook het rendement dat op de 'oude inleg' wordt verkregen na 31 december 2013 kan worden aangewend voor een tijdelijke oudedagslijfrente die ingaat het jaar waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt? Dan moet hij voor nieuwe stortingen in 2014 (en later) een nieuwe lijfrenterekening (of –verzekering) starten. En daarop de nieuwe stortingen verrichten.

Dus als uw klant alle mogelijkheden wil openhouden, is het openen van een nieuwe lijfrenterekening of –verzekering en daarop vanaf 1 januari 2014 storten de beste optie. Zeker bij automatische incasso is snelle actie geboden!

Overigens geldt voor zowel kapitalen opgebouwd vóór of vanaf 1 januari 2014 dat de uitkeringen uiterlijk moeten ingaan in het jaar waarin de AOW-leeftijd plus vijf jaar wordt bereikt.

Deze rubriek wordt verzorgd door:

Fiscale Zaken SNS REAAL