Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) als bedoeld in artikel 10bis.2 van de Wet IB 2001 en het besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/956M (hierna: het besluit). De vorige versie van de vragen en antwoorden is van 26 april 2013. In deze nieuwe versie van 31 juli 2013 zijn vier vragen en antwoorden toegevoegd over het aangaan en beëindigen van een fiscaal partnerschap.