Kamerbehandeling Wet toekomst pensioenen

Op 30 maart 2022 heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Op 5 april heeft de Tweede Kamer in een procedurevergadering vastgesteld dat de inbreng voor het Verslag tot 26 april kan plaatsvinden. Op 14 april vindt nog een technische briefing over het wetsvoorstel plaats.
(www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen)

Noot:
Het kabinet heeft de ambitie om dit wetsvoorstel op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Dus is vanuit dat oogpunt haast geboden. Hoewel een internetconsultatie voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden, is het maar de vraag of grote haast wel zo verstandig is.
Meer over het wetsvoorstel kan worden gelezen in onze uitgave Fiscale aspecten van de Wet toekomst pensioenen.

(april 2022)