Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden woonachtig in Duitsland

Door het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland gaan gepensioneerden met pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering van in totaal meer dan € 15.000 belasting betalen in het land waaruit de betalingen afkomstig zijn. Voor een deel van de gepensioneerden die met een Nederlands pensioen in Duitsland wonen, is die maatregel nadelig. Duitsland heft minder belasting over pensioen dan Nederland. Naar verwachting treedt het nieuwe verdrag per 1 januari 2015 in werking.
Staatssecretaris Weekers van Financiën wil gepensioneerden de tijd geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Hij wil daarom voor deze groep een overgangsregeling treffen voor een periode van zes jaar. De betrokken gepensioneerde moet vanaf de datum totstandkoming van het verdrag - 12 april 2012 - onafgebroken inwoner van Duitsland zijn geweest.
(Nieuwsbericht Ministerie van Financiën 22 november 2013 en Nota van wijziging verdrag, Trb. 2013, 123)