Protocol afwikkeling faillissement intermediair

Adviseurs in Financiële Zekerheid (Adfiz), de OvFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en het Verbond van Verzekeraars hebben het ‘protocol afwikkeling faillissement intermediair’ afgesproken. Deze brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen. Zij hebben voor ogen het proces van de afwikkeling van faillissementen van intermediairs op het belang van de verzekerden in te richten en heldere afspraken te maken over de uitvoering door leden van betrokken partijen. Adfiz en de OvFD gaan zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van interim-adviseurs.(Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars en Adfiz, 8 mei 2015)