Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Voor het overdragen van kapitaal naar een andere bank of verzekeraar wordt sinds enige jaren gebruik gemaakt van de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK). Dit formulier wordt gebruikt als de klant heeft verzocht om een opbouwproduct zonder belastingheffing voort te zetten. Uit een onderzoek bleek dat er problemen waren bij deze overdrachten. Zo kon het bijvoorbeeld voorkomen dat de overdracht (onnodig) vertraagd was. Daarom is een nieuwe werkwijze afgesproken. Vanaf 1 juli 2012 is het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK) in werking getreden. Vanaf 1 januari 2013 is het voor banken en verzekeraars, die bij de NVB en het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten, verplicht om met het PSK te gaan werken. De tussenliggende periode is een overgangsperiode. Het is dus mogelijk dat tot 1 januari 2013 de ene partij al met het PSK-formulier werkt en de andere partij nog met het OSK-formulier. Het PSK kan voor de volgende producten worden gebruikt:

  • Lijfrenteverzekeringen (alle fiscale regimes), lijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten;
  • Stamrechtverzekeringen (alle regimes), stamrechtspaarrekeningen en -beleggingsrechten (uit ontslagvergoedingen);
  • Overig stamrechtkapitaal;
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht;
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning;
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning en
  • (Toekomstige) producten die sterk overeenkomen met de hierboven genoemde producten.

In het nieuwe protocol is afgesproken dat, nadat alle benodigde formulieren correct zijn ingevuld en ontvangen, de overdracht van kapitaal binnen 14 dagen moet plaatsvinden. Als de termijn van 14 dagen wordt overschreden, dan moet de overdragende bank/verzekeraar een vergoeding betalen. Deze vergoeding is de wettelijke rente, gerekend vanaf de dag dat alle benodigde stukken binnen waren tot aan de dag van overboeking van de waarde. Een ingebrekestelling door de klant is niet nodig. De wettelijke rente is momenteel 3%. Het kapitaal moet daarna inclusief de rente in één keer worden overgemaakt.