Publicaties standpunten Kennisgroep Verzekeringsproducten goede zaak?

Kees van Oostwaard Athora

Vanaf 1 april 2023 worden we verblijd met de publicatie van een groot aantal standpunten van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (hierna KGV). De basisgedachte hierachter is prima: iedereen in het speelveld van verzekeringsproducten als startpunt dezelfde kennis. Maar zijn er wellicht ook nadelen?

In dit artikel bespreek ik een groot aantal van de gepubliceerde standpunten en plaats daarbij de nodige kanttekeningen.