Standpunt over verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW na een eerdere verlaging al weer snel aangepast

Een week na publicatie heeft de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting haar standpunt over verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW, aangepast.
Aanleiding was dat in het gepubliceerde standpunt een oorzaak voor de verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal was vermeld. Vragen of het standpunt alleen bij die oorzaak geldt, hebben ertoe geleid dat het standpunt is aangepast. In de eerdere versie werd als reden voor de verhoging van het verzekerde kapitaal verhoging van de rente genoemd. In de nieuwe versie ontbreekt een reden voor de verhoging.

Noot:
In de noot bij het vorige Korte bericht merkten we al op dat de beantwoording breder leek dan de vraag. Dat blijkt dus een bewust breder antwoord te zijn geweest. In ons overzicht van de standpunten hebben we de aangepaste versie van het standpunt opgenomen.
(Kennisgroepen, KG:070:2023:19, 3 november 2023)

(december 2023)