Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (6)

Op 14 en 21 februari 2023 hebben in de Eerste Kamer deskundigenbijeenkomsten over het wetsvoorstel plaatsgevonden. In de eerste sessie kwamen de thema's 'uitvoerbaarheid', 'handhaafbaarheid' en 'implementatie' aan bod. Een week later werd ingegaan op de onderwerpen ‘effecten van de wet’ en ‘rechtmatigheid’.
Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 7 maart 2023.
Een verdere planning is nog niet bekend.
(www.eerstekamer.nl)

(maart 2023)