Wat zijn pensioenaanspraken?

Remko Hesse auteur

Het welvaarts- of waardevast houden van pensioenuitkeringen is in deze tijd van lage rentestanden niet eenvoudig. Al langere tijd houden werkgevers de boot af om hiervoor - extra - premie te betalen aan pensioenfonds of -verzekeraar. Sterker nog, het afstempelen van uitkeringen vanwege een te lage dekkingsgraad (negatieve indexatie) bij pensioenfondsen is waarschijnlijker dan het verhogen van de uitkering. Daarom bespreek ik in deze bijdra-ge twee uitspraken uit 2020 waarin de definitie van pensioenaanspraak een rol speelt. Het gaat daarbij om de gevolgen van het wijzigen c.q. afzien van indexatie. Interessant wat mij betreft én van belang voor de komende pensioentransitie. Immers, kunnen alle rechten ‘zomaar’ ingevaren worden en dan wijzigen?