mr. Jos Gielink

Jos Gielink

Sinds 1 april 2013 is mr. J.A. (Jos) Gielink CPL (1959) werkzaam bij Gielink Pensioenrecht B.V., een zelfstandige adviespraktijk, gespecialiseerd in het oplossen van pensioenjuridische en –fiscale vraagstukken.
Na ruim 19 jaar werkzaam te zijn geweest bij Loyens & Volkmaars (vanaf 1 januari 2000 Loyens & Loeff) was Gielink in april 2005 één van de oprichters van Bergamin & Gielink pensioenrechtadvies B.V. (thans Bergamin Pensioenrechtadvies B.V.). In 2013 vestigde Gielink zich als zelfstandig adviseur.
Gielink rondde zijn studie Fiscaal Recht cum laude af in 1985 aan de Universiteit van Tilburg. In 2004 voltooide hij de Leergang Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sedertdien Certified Pension Lawyer (CPL). Gielink is sinds 2004 docent internationaal & EG belastingrecht (internationaal pensioenrecht en loonbelasting) aan het International Tax Center Leiden voor het Adv LLM. Tevens was hij bestuurder van de Praktijkgroep Pensioenrecht van Loyens & Loeff en bestuurder van de International Practice Group Pensions van Ius Laboris, een wereldwijde alliantie van arbeidsrecht- en pensioenspecialisten.
Na de ingrijpende wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet fiscale behandeling voor pensioenen en van de Pensioenwet, is Gielink de laatste jaren druk bezig geweest met wijzigingen van pensioenregelingen en de gevolgen voor pensioenregelingen van de financiële crisis. In 2013 en 2014 zal de forse verlaging van de fiscale maxima voor de pensioenopbouw en de invoering van het nieuwe Pensioencontract zowel bij ondernemingen als bij pensioenuitvoerders veel vragen oproepen.
Gielink is lid van de Nederlandse Vereniging van Pensioenrecht, de Vereniging van Pensioenjuristen en van de Kring van Pensioenspecialisten. Tevens is hij lid van de International Pensions and Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA), is medeauteur en redacteur van “Wet Fiscale Behandeling van pensioenen” (Kluwer) en “De Pensioenwet” (SDU) en publiceert regelmatig over diverse pensioenonderwerpen. Hij is redacteur van het “Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken” en van “Financieel Actief”. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen over actuele pensioenonderwerpen.

< Terug naar redactie

Gielink pensioenrecht