FA Nieuwsbrief april 2020

Jaargang 8 nummer 9

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Pensioen

Coronacrisis: coulance bij betalen pensioenpremies | Kort bericht
Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus | Kort bericht

Lijfrente

Duidelijkheid over waardering saldolijfrente bij afrekening per 31 december 2020 | Kort bericht

Eigen woning en Kapitaalverzekeringen

Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?| Artikel

Sparen en beleggen

AFM ziet nadelen in voorstel hervorming box 3| Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

 

 

Artikelen 

Ook na 30-jaarstermijn renteaftrek onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

Vraag: Een klant had op 1 januari 2001 een (bestaande) eigenwoningschuld van € 195.000. Per 1 mei 2001 heeft zij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) gesloten. Deze zal € 180.000 uitkeren per 1 mei 2031. De renteaftrek eindigt uiterlijk 1 januari 2031. Is de uitkering uit de KEW daarna nog wel vrijgesteld? Anders geformuleerd: is ook na afloop van de 30-jaarstermijn zoals die geldt voor de renteaftrek een onbelaste KEW-uitkering mogelijk?

Korte berichten 

Coronacrisis: coulance bij betalen pensioenpremies

Bedrijven en complete sectoren hebben acute liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben daarover overleg gevoerd. Uitkomst is dat pensioenuitvoerders - pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen - ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen (of zijn gekomen) zoveel mogelijk tegemoet komen bij problemen inzake het betalen van de pensioenpremies. 

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over de mogelijkheden om de pensioenopbouw voort te zetten bij een tijdelijke arbeidsduurverkorting vanwege de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Als gevolg van het virus passen werkgevers voor (een deel van) hun werknemers tijdelijke arbeidsduurverkorting toe.

Duidelijkheid over waardering saldolijfrente bij afrekening per 31 december 2020

Via een nieuwsbrief heeft de Belastingdienst kenbaar gemaakt hoe een saldolijfrente aan het einde van dit kalenderjaar gewaardeerd dient te worden. Het gaat hierbij om de zogenoemde zuivere saldolijfrente (rechten op periodieke uitkeringen en/of verstrekkingen die zijn gesloten vóór 14-9-1999 en waarvoor de betaalde premie in het geheel niet voor aftrek als persoonlijke verplichtingen respectievelijk als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking konden komen).

AFM ziet nadelen in voorstel hervorming box 3

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet in het voorstel om box 3 te wijzigen belangrijke nadelen. De AFM ziet met name risico’s voor onwenselijke gedragsveranderingen door (potentiële) beleggers.