Afschaffen van pensioen in eigen beheer: een mijnenveld vol met adviesmogelijkheden

Alieke en Jaco

Al bijna vier jaar is sprake van afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur groot aandeelhouder (DGA). Naar aanleiding van diverse brieven van de staatssecretaris met voorgestelde wijzigingen, zijn in Financieel Actief al meerdere artikelen verschenen onderwerp (bijvoorbeeld Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder, 6 januari 2016 door mr. Remko Hesse en ZZP-pensioenfonds straks ook voor DGA’s?, 3 juli 2014 door mr. drs. Alieke Doornink. Het ‘dossier’ de fiscale behandeling van pensioen in eigen beheer speelt dus al een poosje… maar een ‘eindoplossing’ lijkt in zicht.
Als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017 is op Prinsjesdag is dan eindelijk het langverwachte wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer verschenen. Het artikel over Prinsjesdag 2016 dat eerder in Financieel Actief is verschenen behandelt de inhoud van het wetsvoorstel.
Dit artikel dat u nu leest, is bedoeld als vervolg op het artikel over Prinsjesdag en behandelt onderwerpen die extra aandacht behoeven bij het geven van advies aan de DGA en zijn eventuele partner. Daarnaast komen zaken aan bod waar op dit moment, ruim twee weken na het verschijnen van het wetsvoorstel, nog onduidelijkheid over bestaat. Wij verwachten dat deze onduidelijkheden bij de behandeling van het wetsvoorstel terugkomen in Kamervragen.