Belastingpakket 2013 (II)

Vraag:
In welke situaties kan een verzekering in 2013 nog KEW (of SEW dan wel BEW) worden? En is het bij of na omzetting in een KEW, SEW of BEW nog mogelijk om het verzekerde bedrag of de inleg na 31 december 2012 te verhogen?

Antwoord:
In verband met het afschaffen van de KEW-regeling per 1 januari 2013 zijn overgangsmaatregelen getroffen. Een KEW die op 31 december 2012 al bestaat, blijft een KEW. Een verzekering kan in 2013 nog een KEW worden als:
• de bestaande verzekering in 2012 geen KEW meer was, in verband met de verkoop van een eigen woning, en deze verzekering bij aankoop van een nieuwe woning in 2013 weer een KEW wordt;
• een KEW in 2012 is beëindigd, in verband met de verkoop van een eigen woning, en er bij aankoop van een nieuwe woning in 2013 weer een KEW wordt afgesloten;
• een op 31 december 2012 bestaande verzekering vóór 1 april 2013 een KEW-clausule krijgt;
• in 2013 een KEW wordt afgesloten in verband met een koopovereenkomst die op 31 december 2012 onherroepelijk is.
Verzekeringen waar het huidige overgangsrecht op van toepassing is, kunnen dus tot 1 april 2013 nog een KEW worden. Voor verzekeringen die na 14 september 1999 zijn afgesloten, geldt daarbij dat het rentebestanddeel bij een omzetting vóór 31 december 2012 als premie aangemerkt mag worden. Op omzettingen van bestaande verzekeringen in een SEW of BEW zijn dezelfde regels van toepassing.
 
Het verzekerde bedrag of de inleg (als er geen verzekerd bedrag is) mag niet worden verhoogd. En de looptijd mag niet worden verlengd. Als dat wel gebeurt, wordt de KEW, SEW of BEW geacht te zijn afgekocht. Heffing over het volledige rentebestanddeel in box 1 zonder vrijstelling is het gevolg. In het artikel ‘Belastingpakket 2013 aangenomen door Tweede Kamer’ staat nog dat in dergelijke gevallen een splitsing in een box-1-deel en een box-3-deel moet plaatsvinden. Dat oorspronkelijke standpunt is dus vervangen door de regel dat de verzekering wordt geacht volledig te zijn afgekocht.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken