Belastingplan 2016 aangenomen: de wijzigingen per 1 januari 2016

Hans en Kees

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 aangenomen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Niet alleen heeft de staatssecretaris van Financiën veel vragen moeten beantwoorden, ook moest een meerderheid in de Eerste Kamer worden gevonden die voor het wetsvoorstel wilde stemmen. Uiteindelijk bleken het CDA en D66 de regeringspartijen VVD en PvdA aan een meerderheid te willen helpen. Daar waren nog wel enige concessies voor nodig.
In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016, ook als die al in eerder aangenomen wetgeving zijn vastgelegd. In een apart artikel zijn de belastingbedragen en percentages opgenomen.