Beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalvereenkomsten

Pensioenen

Nr. BLKB2013/43M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.Dit besluit vervangt het besluit van 13 december 2012, nr. BLKB2012/1761M, Staatscourant 2012, 26836. Daarin staan enige onjuiste jaartallen in de tekst van paragraaf 3.4. Daarbij is onderdeel 8 over ingetrokken regelingen aangevuld.Dit besluit is een actualisering van het besluit over beschikbare-premieregelingen van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M, Staatscourant 2009, 20523. Hierbij is het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten nader uitgewerkt op basis van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleef-tijd. In deze wet wordt de pensioenrichtleeftijd met ingang van 2014 verhoogd naar 67 jaar.