Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Lijfrente / Pensioenen

Gedateerd 17 december 2014 is een besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen gepubliceerd. Het besluit bevat aanpassingen op het terrein van de factor A en de AOW-franchises bij lagere dan fiscaal maximale opbouwpercentages. Voorts bevat het besluit de beschikbare premiepercentages voor de netto lijfrente.