CPB pleidooi voor meer uniforme belasting voor kapitaalinkomen:

Kees Vivat

Op 25 september heeft het Centraal Planbureau (CPB) een zogenoemde policybrief gepubliceerd over de belastingheffing op kapitaalinkomen. De titel zegt al veel over het doel dat de onderzoekers voor ogen hebben: streven naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. In dit artikel besteed ik met name aandacht aan twee bronnen van kapitaalinkomen die in de brief aan de orde komen: pensioen en de eigen woning.

Het artikel is hieronder te lezen als Pdf-bestand.