De inconsistentie van het meten met twee maten

Hans Vivat

Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de formele en praktische toepassing van fiscale wet- en regelgeving een discrepantie kan bestaan. Een van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat voorkomt is pensioen. Actueel is de discussie over een ‘365-dagenadministratie’ voor het dagelijks kunnen verwerken van mutaties. Momenteel kunnen de meeste, zo niet alle, pensioenuitvoerders slechts op 12 dagen per jaar (per de eerste dag van een maand) mutaties verwerken. In dit artikel plaats ik kanttekeningen bij enkele knelpunten die hierdoor ontstaan en geef een aantal suggesties voor oplossingen aan de staatssecretaris van Financiën, de Belastingdienst en de pensioenuitvoerders.

Het kan niet anders of staatssecretaris Wiebes gaat na het lezen van dit artikel de door hem gegeven antwoorden intrekken en de vragen opnieuw beantwoorden. Ik geef de staatssecretaris een voorzet voor deze nieuwe antwoorden (zie het tweede bijgevoegde document).