Hoog-laag pensioen en AOW-compensatie

Vraag:
Een deelnemer wil vijf jaar eerder met pensioen gaan dan de AOW-ingangsdatum. De deelnemer wil deze periode samen met partner graag overbruggen door gebruik te maken van een (fiscaal maximaal) overbruggingspensioen om het ontbreken van AOW-uitkeringen te compenseren. De toezegging voor de deelnemer omvat naast ouderdoms- en partnerpensioen, ook een overbruggingspensioen. Er is maar een beperkte koopsom voor het (totale) pensioen beschikbaar. Als de deelnemer het gemis aan AOW gedurende vier jaar volledig zou compenseren is de koopsom volledig verbruikt. Wat zijn de mogelijkheden voor de deelnemer en de bijkomende fiscale gevolgen?