Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M. De wijziging betreft een goedkeuring voor een overschrijding van de bandbreedte van een Brede Herwaarderingskapitaalverzekering, KEW, SEW of BEW door regelmatig voorkomende fouten die binnen het bestaande beleid niet kunnen worden hersteld. Daarnaast wordt een verkeerde datum in het besluit van 6 december 2014 hersteld.
(nr. BLKB2015/464M)