Nabestaandenpensioen op risicobasis

Vraag:
Werkgevers kunnen naast de opbouw van ouderdomspensioen ook een nabestaandenpensioen (hierna: NP) op bijvoorbeeld risicobasis toezeggen. Dat kan dan zowel een eindloonvariant als een middelloonvariant zijn. Stel dat de werkgever een NP op risicobasis in een eindloonvariant heeft toegezegd en op enig moment dit wenst te wijzigen in een middelloonvariant (nog steeds op risicobasis).
Zijn er dan bezwaren om voor de gehele achterliggende diensttijd ook uit te gaan van het middelloon?