Opbouwpercentages pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar met ingang van 2015

Pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen gepubliceerd voor regelingen met een pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar. Ook heeft zij de gevolgen van een jongere pensioenleeftijd voor het nabestaandenpensioen beschreven.