Overgangsrecht KEW/SEW/BEW

Vraag:
Vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om bij KEW’s, SEW's en BEW’s - waarbij geen sprake is van een gegarandeerd kapitaal - de premie/inleg te verhogen, zonder verlies van het overgangsrecht. Is het vanaf 1 april 2013 nog wel mogelijk om de inleg aan te passen aan een rentewijziging of een extra storting te doen?

Antwoord:
Zoals blijkt uit de vragen en antwoorden die zijn gepubliceerd door de Kennisgroep Verzekeringsproducten, is het antwoord op die vraag afhankelijk van hetgeen daarover in de voorwaarden van het product is geregeld. Daardoor is het niet mogelijk om voor alle situaties een gelijkluidend antwoord te geven.
Op de eerste plaats geeft de Kennisgroep aan dat verhogingen die rechtstreeks voortvloeien uit de overeenkomst, niet leiden tot verlies van het overgangsrecht. Als voorbeeld van een toegestane verhoging wordt genoemd de ‘automatische’ verhoging in verband met wijziging van de rentestand. Ook een ‘automatische’ verhoging van premie of inleg omdat op grond van de in de overeenkomst vastgelegde berekeningssystematiek het beoogde doelkapitaal niet wordt bereikt. Maar zoals hiervoor al is aangegeven: dat moet wel allemaal in de overeenkomst zijn vastgelegd!
Dit geldt ook voor de ‘normale en gebruikelijke’ optieclausules. Als de verzekeringnemer of rekeninghouder op grond van de voorwaarden eenzijdig - dus zonder dat de aanbieder van het product nadere voorwaarden kan stellen - de premie of inleg kan verhogen (bijvoorbeeld door een extra storting te doen), gaat het overgangsrecht niet verloren.
Conclusie: de tekst van de voorwaarden van een product zijn doorslaggevend voor het antwoord op de vraag wat na 1 april 2013 nog mag worden gewijzigd zonder dat het overgangsrecht verloren gaat.
De complete tekst van de vragen en antwoorden is hier te vinden.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken