Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

11 oktober 2017
drs. Kees van Oostwaard werkzaam bij Fiscale Zaken Vivat

Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er dan eindelijk een regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Vertrouwen in de toekomst“. Met maar liefst vier partijen is een akkoord van 55 pagina’s tekst (plus 13 pagina’s bijlagen) uitgewerkt. Dit artikel geeft een beschouwing van de belangrijkste punten inzake oudedagsvoorzieningen, eigen woning en belastingwetgeving.