Tijdelijke verhoging van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Vooruitlopend op wetgeving keurt de staatssecretaris het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op een
schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd. Voor deze periode wordt het bedrag van de vrijstelling verhoogd tot € 100.000
voor schenkingen voor de eigen woning en geldt niet de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

Tags thema