Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat in 2015 wordt gebruikt voor een eigen woning in aanbouw als in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een deel van het geschonken bedrag voor een woning in aanbouw.
(Besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M, Staatscourant 14 november 2014)

Tags thema