Vervallen tijdklemmen: het vervolg

Kees Vivat

Op 23 mei 2017 is in de Staatscourant een vernieuwd kapitaalverzekeringenbesluit gepubliceerd. De staatssecretaris geeft hiermee een nadere toelichting op de wijziging en komt daarnaast met een tegemoetkoming voor bandbreedteoverschrijdingen als gevolg van het aflopen van een rentevastperiode van de aan een kapitaalverzekering gekoppelde eigenwoningschuld.
In dit artikel bespreek ik beide onderwerpen.