Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Lijfrente

Dit document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In dit document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2012. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, geldt hetgeen betrekking heeft op de lijfrentespaarrekening ook voor het lijfrentebeleggingsrecht. Het document is gedateerd november 2012, maar in februari 2013 door de Belastingdienst gepubliceerd.