Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Dit document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In dit document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers voor het jaar 2014. Waar hierna niet uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, geldt hetgeen betrekking heeft op de lijfrentespaarrekening ook voor het lijfrentebeleggingsrecht.

Tags thema