Vragen en antwoorden over overgangsrecht KEW SEW BEW

Dit document bevat vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 waarop nog het regime van de Wet IB 1964 van toepassing is (hierna: kapitaalverzekeringen box 3).
Deze vragen zien op het overgangsrecht met betrekking tot de KEW, SEW en BEW als bedoeld in artikel 10bis.2 tot en met 10bis.8 van de Wet IB 2001 en op het Verzamelbesluit kapitaalverzekeringen. Ten opzichte van de versie van juni 2014 is een aantal vragen en antwoorden toegevoegd in B5 en B7, C3 t/m C7, D1 en D2 en E1 t/m 4. In G1 t/m G6 zijn de al eerder verschenen vragen en antwoorden over de SEW en BEW opgenomen.