Wat gebeurt er met de saldolijfrente eind 2020?

    1 juni 2019

    Rond de millenniumwisseling werd hard gewerkt aan de totstandkoming van de invoering van de Wet IB 2001. Een van de zaken waar iets voor geregeld werd, was de zogenoemde saldolijfrente. De belastingplichtige kon kiezen voor overgangsrecht. Dat overgangsrecht loopt volgens de huidige wetgeving 31 december 2020 af. Het kabinet gaat in de recent verschenen Fiscale beleidsagenda 2019 onder meer hier op in en komt met een wijziging.