Aangepast Vraag en Antwoord over buitenlandse diensttijd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 18 juni een aangepast V&A 08-71 gepubliceerd. Het V&A gaat over de vraag of aanvullende inkoop van pensioengevende diensttijd mogelijk is na waardeoverdracht van pensioen dat vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse werkgever (buiten concernverband) is opgebouwd naar de pensioenregeling van een Nederlandse werkgever.
Als de waardeoverdracht plaatsvindt met een lager bedrag dan de waarde zou zijn geweest indien die dienstjaren bij de Nederlandse werkgever zouden zijn doorgebracht, mag het verschil niet worden ingekocht in de pensioenregeling bij de Nederlandse werkgever. Artikel 10a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 biedt hiervoor geen ruimte.
De aanpassing van het V&A ziet op het soort regeling dat in het V&A al dan niet wordt genoemd. In de vorige versie werd alleen gesproken over eindloonregelingen. In deze nieuwe versie wordt het begrip eindloonregeling niet meer genoemd en geldt het V&A voor elke soort regeling.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 08-71, 18 juni 2021)

(september 2021)